REJESTRACJA

Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu Stamp Commerce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez CROO Sp. z o.o. z siedzibą w Łokmży, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie Stamp Commerce i na warunkach określonych Polityką Ochrony Prywatności.